Bine aţi venit !

ANUNŢinformații privind susținerea inspecțiilor la clasă la disciplina PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ

ANUNŢ- 10 MARTIE 2016

Invitaţie de participare cerere de ofertă achiziţii servicii de catering- documentaţia se regăseşte la rubrica NOUTĂŢI

RĂSPUNS CLARIFICĂRI NR. 1 din 17 martie 2016

Contact: str. I.C. Brătianu, nr. 26 A, Iaşi

Tel./Fax: (+04)232.211.532

E- mail: vpavelcu1@yahoo.com